Máy Chủ Mới Huyết Long - Mu Season 6.3 - Open Beta tháng 03/2021 | ⓒ Webzen
OPEN BETA ALPHA TEST
RESET 5 LẦN/NGÀY - SEVER SEASON 6.3 PLUS Bán miễn phí tất cả item bằng zen để thử nghiệm
EXP : 200x - Tỉ Lệ Drop: 10% Tạo tài khoản mới : 10tr Gcoin
Phiên Bản : Season 6.3 Plus Kết thúc thời gian Alpha Test sẽ xóa toàn bộ nhân vật
Tạo nhân vật mới : 10 Level / 0 Reset / 5000 Point / 20 triệu Zen Tạo nhân vật mới : 400 Level / 0 Reset / 65.000 Point / 1 tỷ Zen
Điều kiện tạo nhân vật DL : Level 10 Thời gian mở Alpha Test : 13h ngày 07/03/2021
Thời gian Open Beta : 13h00 09/03/2021 Thời gian kết thúc Test : 23h ngày 08/03/2021
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không Không Không
3 Không Không Không
4 Không Không Không
5 Không Không Không
6 Không Không Không
7-10 Không Không Không
20 Không Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Thông Tin Thêm
Boss Vàng 2 3 0h30 - 4h30 - 8h30 - 12h30 - 16h30 - 20h30 Box Kundun 12345 Noria - Davis - Lorencia - Atlans - Tarkan
Thỏ Ngọc 2 3 09h40 - 15h40 - 19h40 - 21h40 Ngọc Các Loại - Wcoi Máp Atlans - Tỷ lệ 30% ngọc , 70% zen - Thời gian sự kiện 10 phút - Có thông báo trước 5 phút
Huyết Lâu ( BC VIP ) 2 3 02h00 - 08h00 - 12h00 - 16h00 - 20h00 - 22h00 Ngọc Các Loại Tiêu diệt 500 quái vật nhận 1 viên ngọc ngẫu nhiên
Quảng Trường Qủy ( DV VIP ) 2 3 01h30 - 09h30 - 15h30 - 21h30 Ngọc Các Loại Tiêu diệt 500 quái vật nhận 1 viên ngọc ngẫu nhiên
Hỗn Nguyên Lâu ( CC ) 2 3 4 01h00 - 05h00 - 09h00 - 13h00 - 17h00 - 21h00 Đồ Thần - Ngọc WIN CC Master Tỷ lệ rớt ngọc khi win 70% - Tỷ lệ rớt đồ thần khi win 30%
Binh Đoàn Phù Thủy 2 3 4 0h15 - 4h15 - 8h15 - 12h15 - 16h15 - 20h15 Ngọc B - Nhẫn phù thủy Giết Phù Trắng có tỷ lệ 70% rớt ngọc B - Binh Đoàn phù thủy ramdom 3 máp Loren, Davias, Noria - Khi giết sẽ có thông báo người giết
Rồng đỏ 2 3 4 01h15 - 05h15 - 09h15 - 13h15 - 17h15 - 21h15 Ngọc S Giết Rồng Đỏ có tỷ lệ 70% rớt ngọc S - Khi giết sẽ có thông báo người giết
Medusa 2 3 11h15 - 21h15 Đồ 380 - Nguyên liệu - Items exc cấp cao các loại Xuất hiện tại máp Swamp Of Calmness - Khi giết sẽ có thông báo người giết
Kundun 2 3 22h15 Đồ Thần - Đồ 380 - Nguyên liệu - Items exc cấp cao các loại Xuất hiện tại máp Kalima 7 - Khi giết sẽ có thông báo người giết
Nhện Selupan 2 3 24 Tiếng Hồi Sinh 1 Lần Khi Bị Giết Đồ 380 - Nguyên liệu - Items exc cấp cao các loại Xuất hiện tại máp Rakion - Boss xuất hiện trong hang Nhện - Khi giết sẽ có thông báo người giết
Siêu Boss Dungeon 3 3 22h55 Đồ Thần - Đồ 380 - Nguyên liệu - Items exc cấp cao các loại Diễn ra tại Dungeon3 - Thời gian 60 phút - Sẽ xuất hiện BOSS Kundun,Medusa,Erohim - Khi giết sẽ có thông báo người giết
Tháp Tinh Luyện All Sever 24h / 1 lần Đồ Exc - Ngọc các loại Máp Kanturu Core - Khi vào cần mang theo nhẫn Monters - Phá tháp để mở ra cửa vào xoay đá tạo hóa
Gaion 2 3 ALL TIME Đồ Exc, Ngọc (tỷ lệ thấp) Đi tại Máp Davias 3 - Mảnh vé train rớt all máp
Dopple 2 3 ALL TIME Đồ Exc, Ngọc (tỷ lệ thấp) Máp Ebalnd 0 - Mảnh vé train rớt all máp
Even Team Vs Team 1 21h10 Wcoin Team pk thắng sẽ nhận được 2000 wcoin / thành viên